Village Clerk

Name Title Email Phone
Jocelyn B. Koch Village Clerk jkoch@keybiscayne.fl.gov (305) 365-5506
Myriam Restrepo Executive Assistant mrestrepo@keybiscayne.fl.gov (305) 365-8935